Skip to content

Polskie Towarzystwo
Urologii Dziecięcej

Główne cele PTUD to: praca nad postępem urologii dziecięcej, popularyzacja zagadnień związanych z chorobami urologicznymi u dzieci, szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej oraz współpracujących z urologami dziecięcymi, jak także zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie urologii do pracy naukowej.

Aktualności