IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

9-10 Wrzesień 2022.

Więcej informacji: https://urolped.waw.pl