FEAPU 2023

W dniach 17 – 18 lutego 2023 roku, w Leuven, w Belgii, odbył się kolejny europejski egzamin w dziedzinie urologii dziecięcej. Wśród przystępujących 26 lekarzy z różnych krajów Europy i Azji były 3 osoby z Polski: dr Ireneusz Honkisz, dr Janusz Sulisławski (obaj z Krakowa) i dr Szymon Wilk z Warszawy. Egzamin był dwustopniowy – pierwszego dnia test wielokrotnego wyboru (MCQ), drugiego ustny polegający na omówieniu 4 przypadków klinicznych (Clinical Scenarios). Wszyscy kandydaci z Polski zdali egzamin i uzyskali tytuł: Fellow of the European Academy of Paediatric Urology.

GRATULUJEMY !

Zachęcamy wszystkich chętnych do podjęcia tego samego wyzwania.

Rafał Chrzan w imieniu Zarządu PTUD.

Po egzaminie odbyło się tradycyjne spotkanie „Fellows & Program Directors meeting” a następnie wspólna kolacja.