Fellow of the European Academy of Paediatric Urology

W dniach 23 – 24 lutego 2023 roku, w Leuven, w Belgii, odbył się kolejny europejski egzamin w dziedzinie urologii dziecięcej. Wśród przystępujących 33 lekarzy z różnych krajów Europy i Azji była 1 osoba z Polski: dr Magdalena Frankowicz. Egzamin był dwustopniowy – pierwszego dnia test wielokrotnego wyboru (MCQ), drugiego ustny polegający na omówieniu 4 przypadków klinicznych (Clinical Scenarios). Kandydatka  z Polski zdała egzamin i uzyskała tytuł: Fellow of the European Academy of Paediatric Urology.

 

GRATULUJEMY !