Skip to content

O PTUD

Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej to stowarzyszenie o charakterze naukowym i społeczno-zawodowym. Zebranie założycielskie Towarzystwa odbyło się w dniu 26. 11. 2009 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W zebraniu uczestniczyły 32 osoby, które zostały członkami założycielami PTUD. Towarzystwo, decyzją Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, w dniu 1.07.2010 wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000360249. Pierwszym Prezesem PTUD została dr hab. n. med. Małgorzata Baka-Ostrowska. Sprawowała tę funkcję przez dwie kadencje.

Główne cele PTUD to: praca nad postępem urologii dziecięcej, popularyzacja zagadnień związanych z chorobami urologicznymi u dzieci, szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej oraz współpracujących z urologami dziecięcymi, jak także zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie urologii do pracy naukowej.

Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej zajmuje się również współpracą z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii dziecięcej. PTUD zajmuje się organizacją zjazdów, konferencji i innych wydarzeń urologicznych.