FEAPU 2022

W dniach 25-26 lutego 2022 roku, w Leuven, w Belgii, odbył się kolejny europejski egzamin specjalizacyjny w dziedzinie urologii dziecięcej, do którego przystąpiło 50 lekarzy z różnych krajów Europy i Azji, w tym 3 osoby z Polski: dr Barbara Glazar, Dr Michał Wolnikcji (oboje w Krakowa) i Dr Michał Gogolewski z Warszawy. Egzamin był dwustopniowy – pierwszego dnia był test, drugiego egzamin ustny polegający na analizie klinicznej pięciu przypadków. Egzamin zdało 35 osób, wśród nich cała trójka z Polski. W wyniku pozytywnego wyniku egzaminu uzyskali oni tytułu Fellow of the European Academy of Paediatric Urology.

GRATULUJEMY !!!